Escoltar

Màster Universitari. Filosofia

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places

11443. Treball de Fi de Màster (2018-19)

Crèdits 12 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S

Guies docents d'anys anteriors