Màster Universitari. Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 150 places

Dades i indicadors

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-162016-17
Alumnes de nou ingrés 182 83 113 38 25 37 3942
Alumnes matriculats 182 186 177 139 85 78 8186
Alumnes titulats 57 51 28 34 20 18 2621

 

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Pere M. Deyà Serra
Personal Docent i Investigador
  • Francesca Garcías Gomila
  • Albert Sesé Abad
  • Yolanda Martínez Laserna
Representant de les entitats col·laboradores
Juan F. Expósito Rosell
Personal d'Administració i Serveis
Margarita Moranta Prieto
Alumnat
Juan Margarit Trias

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe d'autoavaluació 29/11/2018
Seguiment Informe de seguiment extern (2016-17) 24/09/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 05/06/2018
Seguiment Informe de seguiment extern (2015-16) 16/02/2018
Verificació Resolució del Consell d'Universitats 03/06/2015
Acreditació Informe final d'acreditació 10/04/2015
Acreditació Informe d'autoavaluació 24/10/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 15/11/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) 21/12/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 20/03/2012
Verificació Informe primera modificació 07/11/2011
Verificació Memòria primera modificació 06/07/2011
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2009-10) 15/12/2010
Verificació Informe final de verificació 29/07/2009
Verificació Memòria del títol oficial 07/09/2007