Escoltar

Màster Universitari. Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 150 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

A l'apartat "Estructura dels estudis" trobareu la relació detallada de les assignatures que heu de cursar per obtenir el títol de màster en alguna de les especialitats ofertades.

Informació  Les assignatures que no tenen enllaç associat no s'oferten per aquest curs.

Assignatures

 Mòdul comú

Mòdul comú
Nom Crèdits Idioma Període
10491 - Fonaments i Àmbit Jurídic de la Seguretat i Salut en el Treball 6,0 Castellà Primer semestre
10492 - Seguretat en el Treball 6,0 Castellà Primer semestre
10493 - Higiene Industrial 6,0 Castellà Primer semestre
10494 - Medicina del Treball 3,0 Castellà Primer semestre
10495 - Ergonomia i Psicosociologia Aplicada 6,0 Castellà Primer semestre
10496 - Formació i Comunicació 3,0 Castellà Primer semestre
10497 - Gestió de la Prevenció, Qualitat i Medi Ambient 6,0 Castellà Primer semestre

 Mòdul d'especialització

Mòdul d'especialització
Nom Crèdits Idioma Període
10500 - Especialitat en Higiene Industrial 10,0 Castellà Primer semestre
10498 - Especialitat en Seguretat en el Treball 10,0 Castellà Segon semestre
10502 - Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia 10,0 Castellà Segon semestre

 Pràctiques i Treball de Fi de Màster

Pràctiques i Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
10128 - Treball de Fi de Màster 6,0 Castellà Segon semestre
10129 - Pràctiques Professionals 8,0 Castellà Segon semestre

 Complement formatiu

Complement formatiu
Nom Crèdits Idioma Període
10684 - Actualització de Normativa en Prevenció de Riscs Laborals 8,0