Màster Universitari. Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 150 places

Branca de coneixement

Òrgan/s proponent/s

Publicació al BOE

Publicació del pla d'estudis al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a matrícula : 32,47€
  • 2a matrícula : 52,75€
  • 3a matrícula : 52,75€
  • 4a matrícula : 52,75€