Escoltar

Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 30 places
Horari del màster

Cronogrames, especificats per grups horaris 2017-18