Escoltar

Màster Universitari. Enginyeria Agronòmica

Any acadèmic 2017-18 | 90 crèdits | 15 places

En què consisteix?

El Màster en Enginyeria Agronòmica és un màster professionalitzant que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Agrònom, d'acord a les especificacions recollides a l'Ordre CIN/325/2009.

La durada és de 90 crèdits, els quals es desenvolupen al llarg de dos cursos acadèmics (3 semestres, en total).

Què hi aprendràs?

És una formació complementària als estudis de Grau per a poder exercir totes les competències per a exercir la professió d'Enginyer Agrònom. Mentre que en els Graus d'Enginyeria Agrària s'assoleixen les competències per a exercir en una especialitat, la realització del Màster en Enginyeria Agronòmica permet assolit totes les competències, equivalents a les distintes especialitats.

Què podràs fer en haver acabat?

En habilitar per a l'exercici de la professió d'Enginyer Agrònom, les sortides professionals d'aquesta professió inclouen: assessorament i gestió d'explotacions agrícoles i ramaderes, gestió de cooperativisme agrari, la indústria alimentària, l'exercici professional com enginyer de disseny d'equipaments i d'instal·lacions o les actuacions paisatgístiques i mediambientals.

La investigació és un altre camp on es pot accedir, a partir de la realització d'aquest màster. Una vegada en disposició del títol, es podrà realitzar la fase d'elaboració d'una tesi doctoral, d'acord al programa de doctorat corresponent.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Imatge estudis
Enginyeria i Arquitectura
Direcció dels estudis Dr. Jaime Vadell Adrover
15 places
90 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Informació sobre preinscripció i matrícula
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 29,45€
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 2.711,10€ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36