Escoltar

Màster Universitari. Enginyeria Agronòmica

Any acadèmic 2017-18 | 90 crèdits | 15 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Assignatures de primer curs
Nom Crèdits Idioma Període
11320 - Organització i Estratègia Empresarial 3,0 Català Primer semestre
11610 - Construccions i Infraestructures Agroalimentàries 5,0 Castellà Primer semestre
11613 - Gestió de Recursos Hídrics 4,0 Català Primer semestre
11615 - Instal·lacions Agroindustrials 5,0 Català Primer semestre
11616 - Gestió de la Sanitat Vegetal 5,0 Castellà Primer semestre
11618 - Tecnologia i Sistemes de la Producció Agrària 6,0 Català Primer semestre
11622 - Investigació de Mercats Aplicada 4,0 Català Primer semestre
11394 - Gestió de Qualitat 5,0 Castellà Segon semestre
11611 - Desenvolupament Rural 5,0 Castellà Segon semestre
11612 - Estructures Agroindustrials 5,0 Català Segon semestre
11614 - Gestió i Tecnologia Paisatgística 5,0 Català Segon semestre
11620 - Tecnologia i Automatització de les Indústries Alimentàries 5,0 Castellà Segon semestre
11621 - Control i Avaluació de la Gestió en les Empreses Agràries 3,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Crèdits Idioma Període
11617 - Gestió i Direcció de Projectes Agraris 9,0 Català Primer semestre
11624 - Pràctiques Externes 9,0 Català Primer semestre
11625 - Treball de Fi de Màster 12,0 Català Segon semestre