Escoltar

Màster Universitari. Cognició i Evolució Humana

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 20 places

Dades i indicadors

  2013-14 2014-15 2015-162016-17
Alumnes de nou ingrés 8 10 76
Alumnes matriculats 8 14 1916
Alumnes titulats 4 2 710

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Antoni Gomila Benjam
Personal Docent i Investigador
 • Eric Munar Roca
 • Marcos Nadal Roberts
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Francisca Sastre Servera

 

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Resolució del Consell d'Universitats 19/09/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 11/07/2017
Seguiment Informe de seguiment extern (2014-15) 16/09/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 21/01/2016
Verificació Memòria del títol oficial 26/02/2014
Verificació Informe final de verificació 26/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 2014-15
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 2013-14

Treballs de fi de màster

 • Palabras, emociones y estética: La Poética [Neuro]Cognitiva.
 • Preferencia de tipo de contorno en un paradigma de visualización libre: análisis de movimientos oculares
 • ¿Es la religión un agente cultural de autodomesticación humana?
 • Sincronización anticipada en microcircuitos neuronales
 • Flexió Plural d'Espanyol com L2: Estudi Contrastiu entre Aprenents Tardans Italians i Anglesos
 • To Touch or not to Touch: Multimodal Integration in the Aesthetic Appreciation of Artworks in an Art Gallery
 • Las múltiples caras de la psicopatía
 • Històries de vida col·letiva a Sa Pobla: Narratives de la masculinitat al món rural.
 • Som el que veuen que nosaltres? Influència de la bellesa facial sobre els prejudicis de gènere i eficàcia
 • Intervenció reiki en l'ansietat en el pacients en procés de desintoxicació alcohòlica
 • Alimentación como prevención: La relevancia de las preferencias alimentarias
 • Estudio lingüístico de un paciente con monosomía parcial del gen CHL1 (Síndrome 3p26)
 • Relació entre exercici físic, ansietat y depressió
 • La coexistència del coneixement científic i les creences paranormals a l'àmbit universitari: el cas de la UIB
 • Diferències individuals en la preferència per la curvatura.
 • Intracultura: la conquesta individual de l’entorn social i natural
 • El paper dels processos afectius en el side-effect effect
 • Retroalimentació hàptica en el sistema ecoDriver: un test de conducció en carretera oberta amb vehicle elèctric.
 • L'Efecte de la Curvatura a la Preferència en Art Visual
 • Altruismo y responsabilidad
 • Contagi emocional: elements implicats i una proposta d'estudi de les relacions entre ells
 • Autoengany i sensació de control:¿virtut cognitiva o vici cultural?
 • Identitat i ideologia de gènere en el discurs religiós cristià.
 • Us del Ábac per a càlcul numeric i millora de les habilitats cognitiva.
 • L'enfoc dual i la perspectiva interactiva: una resposta a l'enigma sobre atribució de creences falses en infants prelingüístics.
 • Anàlisi del procés creatiu de Joan Miró.