Escoltar

Màster Universitari. Cognició i Evolució Humana

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 20 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

 Mòdul troncal

Mòdul troncal
Nom Crèdits Idioma Període
11191 - Teoria de l'Evolució 3,0 Castellà Primer semestre
11192 - Evolució Humana 6,0 Castellà Primer semestre
11193 - Evolució de la Ment 6,0 Castellà Primer semestre
11194 - Cognició i Cervell 6,0 Castellà Primer semestre
11195 - Processos de Socialització i Pluralitat en les Societats Actuals 6,0 Català Primer semestre
11196 - Formació per a la Recerca Científica 3,0 Anglès Primer semestre

 Modelització de sistemes complexos

Modelització de sistemes complexos
Nom Crèdits Idioma Període
11198 - Xarxes Neuronals 3,0 Anglès Segon semestre
11197 - Models Evolutius de la Conducta Social Humana 3,0

 Psicología cognitiva

Psicología cognitiva
Nom Crèdits Idioma Període
11199 - Recerca Avançada en Psicologia Cognitiva 6,0 Anglès Segon semestre
11200 - Psicologia de la Presa de Decisions 3,0 Castellà Segon semestre
11201 - Cognició Visual i Auditiva 3,0 Castellà Segon semestre
11202 - Comunicació en Persones Deficients 3,0
11203 - Emoció i Cognició 3,0

 Neurociència cognitiva de les funcions superiors

Neurociència cognitiva de les funcions superiors
Nom Crèdits Idioma Període
11204 - Recerca Avançada en Neurociència Cognitiva 6,0 Català Segon semestre
11205 - Neuropsicologia de les Funcions Executives 3,0 Castellà Segon semestre
11208 - Estètica Experimental i Neuroestètica 3,0 Castellà Segon semestre
11206 - Envelliment Cognitiu 3,0
11207 - Processament del Llenguatge 3,0
11209 - Psicologia Moral i Neuroètica 3,0

 Processos de socialització en el món contemporani

Processos de socialització en el món contemporani
Nom Crèdits Idioma Període
11213 - Ètica i Política de la Modernitat Avançada 3,0 Català Primer semestre
11210 - Recerca Avançada en Estudis Socials i Polítics 6,0 Castellà Segon semestre
11211 - Rols Sexuals en les Societats Contemporànies 6,0 Castellà Segon semestre
11212 - Ètica Aplicada 6,0
11214 - Migracions Humanes i Antropologia 3,0

 Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11215 - Treball de Fi de Màster 15,0 Català Segon semestre