Escoltar

Màster Universitari. Ecologia Marina (MECO): 2014-15

Informació   Les assignatures que no tenen enllaç associat no s'oferten per aquest curs.

Biologia Marina
Nom Crèdits Idioma Període
10594 - Biologia Marina 15,0 Castellà Primer semestre
Ecologia d'Organismes i Sistemes
Nom Crèdits Idioma Període
10595 - Ecologia Aquàtica 15,0 Català Primer semestre
10597 - Gestió i conservació de Recursos Marins 10,0 Castellà Segon semestre
10598 - Estructura i Anàlisi de Comunitats Marines 5,0 Castellà Segon semestre
Ecologia Litoral: processos costaners
Nom Crèdits Idioma Període
10595 - Ecologia Aquàtica 15,0 Català Primer semestre
10596 - Ecologia Litoral. Sistemes Litorals 5,0 Català Segon semestre
10598 - Estructura i Anàlisi de Comunitats Marines 5,0 Castellà Segon semestre
10601 - Impactes Ambientals sobre el Medi Marí 5,0 Castellà Segon semestre
Ecologia Planctònica i Microbiana
Nom Crèdits Idioma Període
10597 - Gestió i conservació de Recursos Marins 10,0 Castellà Segon semestre
10598 - Estructura i Anàlisi de Comunitats Marines 5,0 Castellà Segon semestre
10599 - Ecologia del Fitoplàncton 5,0 Castellà Primer semestre
10600 - Biomassa i Producció Planctòniques 5,0
10601 - Impactes Ambientals sobre el Medi Marí 5,0 Castellà Segon semestre
10602 - Microbiologia Marina 10,0
Pràctiques i projecte
Nom Crèdits Idioma Període
10409 - Pràcticum del Màster en Ecologia Marina 9,0 Segon semestre
10410 - Treball de Fi de Màster 6,0 Segon semestre