Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Any acadèmic 2022-23

Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Direcció dels estudis
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
20
Crèdits 60
Modalitat

Semipresencial

Campus Mallorca
Idioma
Català i castellà
Preus Preu públic per crèdit 29,22¤
Cost total: 1.818,80 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

En el context actual, les organitzacions s'enfronten al gran repte de mantenir la seva competitivitat, tot i l'augment progressiu de les exigències i el context social en canvi continuat. En aquest marc, els recursos humans són el pilar sobre el qual se sustenta qualsevol organització, tant pública com privada.

Capital humà, recursos humans... són termes d'actualitat que ens recorden que els/les treballadors/es i el seu comportament són el principal avantatge competitiu de qualsevol empresa o institució. D'aquí la necessitat d'actualitzar i de millorar constantment en la gestió dels recursos humans.

 Descarrega la informació de l'estudi

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari