Màster Universitari. Física de Sistemes Complexos

Any acadèmic 2022-23

Consultau la informació corresponent a la nova versió del pla d'estudis d'aquest màster que comença l'any acadèmic 2022-23.
Si vàreu iniciar el màster abans de l'any acadèmic 2022-23, consultau la versió corresponent o el procés d'adaptació del pla.
Consultau els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2022-23 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per a l'oferta per a l'any acadèmic: 2021-22.
Branca de coneixement Ciències
Direcció dels estudis Dr. David Sánchez Martín
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
20
Crèdits 60
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma
Anglès
Preus Preu públic per crèdit 28,45¤
Cost total: 1.772,60 ¤ (*)(**)
Directe a
Informació addicional: https://ifisc.uib-csic.es//master/

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

El segle passat, la recerca científica es caracteritzà per una especialització i compartimentació progressives del coneixement, cosa que feia molt difícil que una persona dominàs més d'un àmbit científic. Malgrat l'èxit d'aquest programa basat en una aproximació reduccionista, els nous reptes científics requereixen una visió més àmplia i establir sinergies entre grups de recerca de disciplines diferents, que permetin superar les fronteres tradicionals del saber. En particular, els sistemes complexos es caracteritzen per l'existència de comportaments col·lectius generats per la interacció entre una gran quantitat d'elements, i la naturalesa dels quals no pot ser inferida a partir de les unitats que componen el sistema.

Aquests fenòmens emergents poden observar-se en moltíssims d'exemples extrets d'àmbits molt diversos: formació de consensos socials d'opinió, col·lapses borsaris, dinàmica caòtica en làsers, turbulència en fluids, patrons de vegetació en sabanes, mobilitat humana, innovacions lingüístiques, i, fins i tot, processos de memòria i consciència en el cervell. Així mateix, s'han explotat idees de sistemes complexos en models predictius del clima i en la física de sistemes desordenats, tal com posa de manifest el premi Nobel de Física de 2021. En aquest context, la formació de postgrau que ofereix aquest màster, avalada per l'experiència docent i investigadora dels investigadors de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, IFISC (UIB-CSIC), proporciona als seus estudiants les eines necessàries per abordar problemes complexos des d'una perspectiva interdisciplinària sobre una base matemàtica sòlida.

Col·labora amb aquest màster

Fundación Carolina

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari