Botar al contingut
Escolta

Màster Universitari. Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Màster Universitari de Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Any acadèmic 2020-21

Per obtenir el títol s’han de superar 60 ECTS de la manera següent:

36 ECTS d’assignatures optatives
En cas de voler cursar una especialitat: En cas de no voler cursar una especialitat, també hi ha la possibilitat de fer un itinerari generalista, no especialitzat, que l’alumne podria configurar triant lliurement entre totes les assignatures ofertes en el màster.

 • 18 ECTS, que s’han de triar entre una de les especialitats següents:
  Matemàtica Aplicada:
  MFMA: 11298, 11299, 11300, 11301, 11302, 11303, 11445, 11305
  MFS2: 11017
  Sistemes Quàntics:
  MFMA: 11286, 11287, 11288, 11289, 11290, 11291, 11292
  MFS2: 11006, 11016, 11017
  Física de Materials:
  MFMA: 11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285
  MCTE: 11378, 11385, 11384
  Astrofísica i Relativitat: 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11307
  Fluids Geofísics: 11272, 11273, 11274, 11275, 11276, 11277, 11278, 11308
 • 18 ECTS, que s’han de triar entre la resta d’optatives del màster: de l’especialitat elegida, d’una altra especialitat o de les optatives comunes. També es poden cursar optatives procedents d’altres màsters orientats a la investigació, organitzats o participats per la UIB (màxim, 12 ECTS).

24 ECTS del Treball de Fi de Màster

Observacions:

Quan hi ha estudiants estrangers matriculats, les assignatures s'imparteixen en anglès.

Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
11311 - Treball de Fi de Màster Treball fi de màster 24,0 Anual
11297 - Tècniques de Tractament Massiu de Dades Optativa 6,0 Anual
11309 - Seminaris d'Investigació Optativa 3,0 Anual
11310 - Estada d'Investigació Optativa 3,0 Anual
11007 - Presentació i Visualització Científica Optativa 3,0 Primer semestre
11293 - Instrumentació i Adquisició de Dades Optativa 3,0 Primer semestre
11296 - Microscòpia Electrònica de Transmissió Optativa 3,0 Primer semestre
11304 - Computació Distribuïda Optativa 3,0 Primer semestre
11306 - Mètodes Estocàstics de Simulació Optativa 6,0 Primer semestre
11006 - Física Quàntica per a Sistemes Complexos Optativa 6,0 Segon semestre
11016 - Transport i Renou Quàntics Optativa 3,0 Segon semestre
11294 - Processat del Senyal i Comunicacions Optativa 3,0 Segon semestre
11295 - Transductors MEMS Optativa 3,0 Segon semestre

 Sistemes Quàntics

Sistemes Quàntics
Nom Crèdits Període
11286 - Teoria Quàntica de Camps 3,0 Primer semestre
11287 - Correlacions Quàntiques 3,0 Primer semestre
11290 - Làsers 3,0 Primer semestre
11292 - Fenòmens Cooperatius i Fenòmens Crítics 6,0 Primer semestre
11288 - Sistemes Quàntics Entrellaçats 3,0 Segon semestre
11289 - Nanoestructures Electròniques 3,0 Segon semestre
11291 - Espintrònica 3,0 Segon semestre

 Física de Materials

Física de Materials
Nom Crèdits Període
11282 - Transformacions de Fase en Estat Sòlid 6,0 Anual
11279 - Física de Materials 3,0 Primer semestre
11280 - Caracterització Estructural i Microestructural de Materials 3,0 Primer semestre
11281 - Caracterització de Propietats Físiques dels Materials 3,0 Primer semestre
11283 - Materials Funcionals 3,0 Primer semestre
11284 - Magnetisme i Materials Magnètics 3,0 Primer semestre
11378 - Sòlids Porosos Nanoestructurats 6,0 Primer semestre
11285 - Biomaterials 3,0 Segon semestre
11384 - Caracterització de Superfícies mitjançant Espectroscòpia Infraroja 6,0
11385 - Química Computacional Aplicada a l'Estat Sòlid 6,0
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB