Escoltar

Màster Universitari. Psicologia General Sanitària

Any acadèmic 2019-20 | 90 crèdits | 20 places

11591. La Intervenció en la Psicopatologia en Infants, Adolescents i Adults (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S