Escoltar

Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 270 places

Branca de coneixement

Any d'inici
2009-10

Òrgan/s proponent/s

Publicació al BOE

Publicació del pla d'estudis al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a matrícula : 23,04¤
  • 2a matrícula : 40,66¤
  • 3a matrícula : 40,66¤
  • 4a matrícula : 40,66¤