Escoltar

Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 270 places
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

 Bloc pràcticum

Bloc pràcticum
Nom Crèdits Idioma Període
10703 - Pràctiques en Centres Docents o en Empreses 14,0 Català Anual
10704 - Treball de Fi de Màster 6,0 Anual

 Bloc específic especialitat: Tecnologia Industrial

Bloc específic especialitat: Tecnologia Industrial
Nom Crèdits Idioma Període
10737 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Tecnologia Industrial 2,0
10738 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia Industrial 1: El Contingut ... 3,0
10739 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia Industrial 2: Contextualització 3,0
10740 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular en l'... 5,0
10741 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'ensenyament i.. 5,0
10742 - Didàctica Específica. Avaluació en l'Especialitat de Tecnologia Industrial. 5,0
10743 - Investigació i Innovació Educativa 2,0