Màster Universitari. Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 25 places

Branca de coneixement

Publicació al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a matrícula : 30,01¤
  • 2a matrícula : 54,17¤
  • 3a matrícula : 54,17¤
  • 4a matrícula : 54,17¤