Màster Universitari. Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 25 places

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Treballs de fi de màster

 • La participació de les famílies al CEIP Joan Miró: un tast per a descobrir el model que la representa.
 • La gestió dels conflictes entre infants: el rol del docent des d'una perspectiva sistèmica
 • El Maltractament Infantil en l'àmbit educatiu: protocols d'actuació d'Espanya
 • El procés de canvi a l'escoleta Els Molins. Un projecte en blanc.
 • ¿Los profesionales como pieza clave en la implementación? Un análisis de los profesionales de los programas y servicios de apoyo parental en la Primera Infancia.
 • Observació dels professionals en els programes de suport a famílies: el cas del programa PAFPI
 • Factores que potencian un cambio innovador en educación
 • Els instruments d’avaluació del vincle afectiu als programes d’espais familiars. L’avaluació del vincle afectiu al PAFPI de l’Associació XIAIF.
 • La equinoterapia como terapia complementaria en niños con autismo y parálisis cerebral
 • La construcción y desarrollo de la identidad profesional docente en Educación Infantil: características y peculiaridades en el caso de los hombres
 • L'Afrontament dels pares i mares de fills amb discapacitat
 • Iguals però diferents. Estudi de l'educació intercultural i recursos per a treballar a l'educació infantil
 • Influencia del vínvulo afectivo en el neurodesarrollo y desarrollo emocional de neonatos prematuros o con bajo peso al nacer
 • Els espais a un programa per infants i famílies vulnerables. Dialogant amb els professionals
 • Escuelas alternativas en Mallorca: una aproximación a sus principios y características
 • Demandes pedagògiques al context hospitalari. El cas d’Aroa.
 • Princeses al descobert: una anàlisi de l'evolució dels valors educatius i els estereotips de gènere en la filmografia Disney
 • Fomentar la Resiliència a l'Escola
 • Documentar els processos d'innovació a les escoles
 • Viure l’escola des de la infància: la qualitat de vida dels infants tutelats per protecció de menors
 • Relació entre salut mental infantil i exposició a violència de gènere. Les víctimes invisibles.
 • Resiliència en els fills de pares amb patologies psíquiques
 • Las experiencias de la paternidad en las VCIN desde un análisis crítico de género
 • El aprendizaje cooperativo en la voz de sus protagonistas: alumnado y familias
 • Aproximació als serveis d'educació no formal per a la primera infància i família i família. Guia de recursos de Palma de Mallorca
 • La representació social del TDA-H: Coneixements i necessitats dels mestres respete al transtorn
 • Com viuen les famílies cangur l'experiència de l'acollida
 • El període d'adaptació en el primer cicle d'educació infantil
 • La multiculturalitat en educació infantil-Anàlisi de les relacions entre els alumnes de quatre anys del ceip es pont i com es treballen: cap a una educació intercultural inclusiva
 • Influència dels estils parentals en la conducta prosocial dels fills i filles
 • "Abans de temps: l'experiencia personal d'un grup de mares amb part preterme"
 • Innovació educativa com a factor de canvi
 • Qualitat de Vida dels infants hospitalizats amb cáncer: perspectiva dels professionals
 • Estudi de menors en acolliment familiar temporal que participen a un programa d'acompanyament i recolçament a famílies en Primera Infància.
 • Valoració de la satisfacció de usuaris i profesionals d'un programa de recolçament a families en Primera Infancia.
 • El Desenvolupament i l'Estimulació Psicomotriu en l'etapa 0-3.
 • Valoració i Implicació de les Famílies en Relació a la Innovació Educativa. El Treball per Ambients.
 • La concepció del temps des de la pedagogia Waldorf.
 • Conseqüències del Maltractament Infantil.
 • La pràctica psicomotriu: diferenciació entre educació i teràpia.
 • Projecte d'Estimulació del Llenguatge Oral a Educació Infantil: La doctora Bla Bla Bla.
 • Inicis del Treball per Ambients a través del testimoni de professionals i experts
 • La promoció de l'empatía a la primera infància.
 • Aproximació a la neonatologia: de la teoria a la pràctica
 • L'avaluació de contextos educatius en el treball per ambients
 • Alumnes amb síndrome d'Asperger i la seva inclusió educativa.
 • El procés de creació del vincle afectiu des del període de gestació.
 • Els equips interdisciplinaris en la primera infància. IBSMIA i EAP
 • Importància que li atorguen les educadores a desenvolupar l'activitat psicomotriu a les escoles infantils de 0-3 anys
 • Participació família-escola. Realitat dels centres educatius infantils a Mallorca
 • Les sensacions corporals dels nadons: atribucions i significats dels pares.
 • Treball en Xarxa a l'Atenció Primerenca de les Illes Balears
 • Implementació dels Projectes Heurístics al primer cicle d'Educació Infantil.
 • La resiliència a la infantesa i els seus contextos.
 • Obrint els ulls a la diversitat familiar.
 • El vincle afectiu adult i la seva influència en la primera infància