Màster Universitari. Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 25 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

 Matèries optatives

Matèries optatives
Nom Crèdits Idioma Període
10888 - Història de la Família i de la Infància 3,0 Català Primer semestre
10910 - Medis de Comunicació i Primera Infància 2,0 Castellà Primer semestre
10994 - Multiculturalitat i Interculturalitat en la Primera Infància 3,0 Català Primer semestre
10900 - Models i Tècniques d'Intervenció en Acolliment i Adopció 3,0 Castellà Segon semestre
10995 - Tècniques de Benestar en la Primera Infància 3,0 Català Segon semestre
10557 - Entrenament en Habilitats Socials i Comunicatives per a Professionals de... 5,0
10892 - Avaluació de Programes, Serveis i Institucions de Menors 3,0
10894 - Relació entre Família, l'Escola i els Serveis Socials 4,0

 Perfil Professionalitzador

Perfil Professionalitzador
Nom Crèdits Idioma Període
10912 - Pràctiques Externes 5,5 Castellà Segon semestre
10913 - Treball de Fi de Màster 6,0 Català Segon semestre

 Perfil Investigador

Perfil Investigador
Nom Crèdits Idioma Període
10914 - Pràctiques 2,5 Castellà Segon semestre
10915 - Treball de Fi de Màster 9,0 Castellà Segon semestre