Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 25 places

En què consisteix?

Es tracta d'un màster centrat en la millora de la capacitat d'anàlisi, així com en l'adquisició de capacitats i destreses que promouen els processos de desenvolupament al llarg de la vida en contextos familiars i de convivència diversos, així com la utilització d'estratègies preventives i d'intervenció-mediació familiar en situacions convencionals, no-convencionals, de necessitats especials i/o de risc psicosocial.

Què hi aprendràs?

El Màster d'Intervenció Socioeducativa sobre Menors i Família té com a objectiu proporcionar una bàsica i sòlida formació en conceptes, estratègies i tècniques per intervenir professionalment amb famílies, mitjançant el desenvolupament dels conceptes propis de la intervenció pedagògica i socioeducativa, i el coneixement i l'aplicació de les intervencions i tècniques dels principals models d'intervenció amb famílies.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Imatge estudis
Ciències Socials i Jurídiques
25 places
60 crèdits

Semipresencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 28,45¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.767,60¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36