Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 25 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

 Matèries obligatòries del mòdul: Aspectes teòrics

Matèries obligatòries del mòdul: Aspectes teòrics
Nom Crèdits Idioma Període
10889 - Dret del Menor i de la Família 3,0 Castellà Primer semestre
10985 - Investigacions Sociològiques i Antropològiques Avançades sobre Família i... 3,0 Castellà Primer semestre
10986 - Darreres Aportacions sobre His. de la Fam., la Infàn. i Adol a Europa.. 3,0 Català Primer semestre

 Matèries optatives del mòdul: Intervenció amb menors i famílies

Matèries optatives del mòdul: Intervenció amb menors i famílies
Nom Crèdits Idioma Període
10827 - El Treball Corporal i Perspectives Psicomotrius Actuals 3,0 Català Segon semestre
10899 - Intervenció en Dèficit d'Atenció/ Hiperactivitat (TDAH) 3,0 Català Segon semestre
10900 - Models i Tècniques d'Intervenció en Acolliment i Adopció 3,0 Castellà Segon semestre
10901 - L'Activitat Física i l'Esport com Estratègia de Socialització entre Pares.. 3,0 Català Segon semestre
10903 - Polítiques Europees i Serveis Educatius per a la Primera Infància 3,0 Castellà Segon semestre
10902 - El Treball Corporal i Perspectives Psicomotrius Actuals 3,0

 Obligatòries per el perfil profesional

Obligatòries per el perfil profesional
Nom Crèdits Idioma Període
10904 - Pràctiques d'Intervenció amb Menors 7,0 Castellà Segon semestre
10905 - Treball de Fi de Màster (Professional) 6,0 Castellà Segon semestre

 Obligatòria perfil Investigador

Obligatòria perfil Investigador
Nom Crèdits Idioma Període
10990 - Treball de Fi de Màster (Investigador) 13,0 Català Segon semestre