Escoltar

Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 250 places

10978. Català: Llenguatge de l'Especialitat de Música (2018-19)

Crèdits 2 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

 • Professorat
 • Període
  Primer semestre
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
 • Idioma
  Català
 • Guia docent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 21, 1S, EIVISSA Eivissa
 • Felip Cirer Costa
GRUP 11, 1S, MENORCA Menorca
 • Ciceró Pascual Cardona
GRUP 1, 1S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 21, 1S, EIVISSA Eivissa
 • Felip Cirer Costa
 • Pendent
GRUP 11, 1S, MENORCA Menorca
 • Ciceró Pascual Cardona
GRUP 1, 1S Mallorca
 • Antonina Pujol Bosch

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa
 • Felip Cirer Costa
 • Pendent
GRUP 11, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 1, 2S Mallorca
 • Josep Pizà Oliver