Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

Branca de coneixement

Òrgan/s proponent/s

Direcció dels estudis

Publicació al BOE

Publicació del pla d'estudis al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a matrícula : 26,18¤
  • 2a matrícula : 47,26¤
  • 3a matrícula : 47,26¤
  • 4a matrícula : 47,26¤