Escoltar

Màster Universitari. Enginyeria de Telecomunicació (Pla 2015)

Any acadèmic 2018-19 | 90 crèdits | 15 places
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.

Assignatures

 Mòdul 2: Gestió Tecnològica de Projectes de Telecomunicació

Mòdul 2: Gestió Tecnològica de Projectes de Telecomunicació
Nom Crèdits Idioma Període
11584 - Aplicacions Multidisciplinàries de les Tecnologies de la Inform. i les Com 5,0 Català Primer semestre
11605 - Direcció de Projectes 5,0 Català Primer semestre

 Mòdul 3: Treball de Fi de Màster

Mòdul 3: Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11606 - Treball de Fi de Màster 20,0 Català Primer semestre