Escoltar

Màster Universitari. Biotecnologia Aplicada

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 20 places

En què consisteix?

El títol de Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada aborda l'ensenyament de conceptes avançats en diferents àmbits de la biotecnologia i el medi ambient, així com alguns aspectes aplicats relacionats amb la creació d'empreses, la protecció mitjançant patents, la valoració d'empreses, l'obtenció de fons o la negociació de llicències. D'altra banda, el aquest Màster presenta assignatures que permeten escollir entre dues especialitats, una relacionada amb la Salut i una altra relacionada amb el Medi ambient.

En l'itinerari relacionat amb la Salut, s'ofereixen assignatures que permeten als alumnes familiaritzar-se amb el sector de la biotecnologia que més llocs de treball genera i més diners mou, amb les implicacions que això pot tenir per a l'economia nacional. D'altra banda, l'itinerari de Biotecnologia i Medi ambient aborda aspectes cada dia més necessaris per mantenir un equilibri entre les activitats humanes i el medi ambient.

Aquests dos aspectes són de gran actualitat i estan pensats per a un ampli sector d'estudiants.

Què hi aprendràs?

El Màster proposat incideix de forma molt especial en la formació integrada i multidisciplinària de l'estudiant. Els aspectes centrals són estimular la capacitat crítica i de valoració i resolució de problemes dels estudiants per, amb això, formar especialistes amb autonomia i capacitat de decisió en la seva activitat científica i professional.

L'especialitat de Biotecnologia i Salut correspon a un itinerari formatiu que ofereix a l'alumne la possibilitat d'adquirir una formació de qualitat en els aspectes més actuals de la biomedicina. A tall d'exemple, matèries com disseny i desenvolupament de fàrmacs i senyalització cel·lular i regulació farmacològica, ofereixen una formació en un camp d'aplicació a la indústria farmacològica. Les aplicacions de les tècniques moleculars més recents en el camp de la genètica seran tractades en profunditat en matèries com Diagnòstic Molecular i Teràpia Gènica o Antropologia i Genètica forense.

L'especialitat en Biotecnologia i Medi Ambient ofereix a l'alumne la possibilitat d'especialitzar-se en la gestió sostenible, tant d'àrees protegides i espais naturals com d'agrosistemes, passant per la recuperació d'àrees degradades. L'especialitat posa èmfasi en la gestió eficient dels recursos hídrics, un element clau en les àrees de clima Mediterrani, i en l'ús de les tecnologies d'avantguarda. La formació que s'ofereix a l'alumne presenta una destacada càrrega pràctica, cosa que li permetrà conèixer de primera mà aquestes tecnologies, facilitant-ne així la futura aplicació durant la seva vida professional.

Què podràs fer en haver acabat?

L'objectiu central del postgrau és la formació de científics i professionals especialitzats en els àmbits de la Biotecnologia en les àrees de salut i de medi ambient o en l'àmbit acadèmic en les àrees implicades per a la seva inserció en els sectors industrials de serveis mediambientals, sanitaris i acadèmics, en centres públics i privats d'investigació.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Imatge estudis
Ciències
20 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Informació sobre preinscripció i matrícula
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 33,34€
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 2.061,00€ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36