Escoltar

Màster Universitari. Biotecnologia Aplicada

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 20 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

 Especialitat Biotecnologia i Salut

Especialitat Biotecnologia i Salut
Nom Crèdits Idioma Període
11216 - Metodologia i Processos en Biotecnologia 5,0 Castellà Primer semestre
11217 - Aplicacions Biotecnològiques per a la Gestió de la Biodiversitat 5,0 Castellà Primer semestre
11218 - Transferència de Tecnologia, Protecció de Resultats de la Investigació... 3,0 Primer semestre
11219 - Disseny i Desenvolupament de Fàrmacs 5,0 Castellà Primer semestre
11220 - Biotecnologia en Biomedicina 5,0 Anglès Primer semestre
11223 - Regulació de l'Expressió Cel·lular 5,0 Castellà Primer semestre
11237 - Biotecnologia Aplicada al Diagnòstic i Control de Paràsits 5,0 Primer semestre
11221 - Diagnòstic Molecular i Teràpia Gènica 5,0 Català Segon semestre
11222 - Antropologia Molecular i Genètica Forense 5,0 Català Segon semestre
11224 - Seminaris en Investigació Biomèdica 5,0 Castellà Segon semestre
11227 - Tècniques Genètiques Avançades 5,0 Castellà Segon semestre
11225 - Biotecnologia Oncològica 5,0
11226 - Senyalització Cel·lular i Regulació Farmacològica 5,0

 Especialitat Biotecnologia i Medi Ambient

Especialitat Biotecnologia i Medi Ambient
Nom Crèdits Idioma Període
11216 - Metodologia i Processos en Biotecnologia 5,0 Castellà Primer semestre
11217 - Aplicacions Biotecnològiques per a la Gestió de la Biodiversitat 5,0 Castellà Primer semestre
11218 - Transferència de Tecnologia, Protecció de Resultats de la Investigació... 3,0 Primer semestre
11229 - Ecofisiologia de la Productivitat Primària 5,0 Anglès Primer semestre
11230 - Eficiència en l'Ús de l'Aigua en Plantes i Noves Tecnologies de Reg 5,0 Castellà Primer semestre
11232 - Tècniques Avançades d'Estudi de la Vegetació i Hàbitats... 5,0 Català Primer semestre
11233 - Tècniques per a la Gestió de la Biodiversitat i els Espais Naturals 5,0 Castellà Segon semestre
11235 - Biotecnologia Aplicada al Control de Plagues 5,0 Anglès Segon semestre
11228 - Tècniques i Metodologies de Camp 15,0 Castellà Anual
11231 - Eines Moleculars per a la Gestió de la Diversitat de Plantes i Cultius 5,0
11234 - Recursos Naturals i Serveis dels Ecosistemes en Mitjans Insulars 5,0
11236 - Gestió i Restauració d'Ecosistemes Antropitzats 5,0

 Pràcticum i Treball final de Màster

Pràcticum i Treball final de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11238 - Pràctiques Externes 5,0 Castellà Segon semestre
11239 - Treball de Fi de Màster 12,0 Castellà Segon semestre