Màster Universitari. Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa

Any acadèmic 2017-18 | 90 crèdits | 30 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs
Assignatures de primer curs
Nom Crèdits Idioma Període
11630 - Tecnologies per l'Analisi de Dades Massives 9,0 Català Primer semestre
11631 - Aprenentatge Estadístic i Presa de Decisions 6,0 Castellà Primer semestre
11632 - Xarxes Socials i Econòmiques 6,0 Català Primer semestre
11633 - Econometria per a Dades Massives 6,0 Castellà Primer semestre
11634 - Dades Massives i la Gestió Empresarial 6,0 Castellà Primer semestre
11635 - Visualització de Dades 3,0 Castellà Segon semestre
11636 - Computació al Núvol (Cloud Computing) 6,0 Castellà Segon semestre
11637 - Tecnologies d'Informació Semàntica 3,0 Castellà Segon semestre
11638 - Gestió i Emmagatzemament de Dades Massives 6,0 Castellà Segon semestre
11639 - Mineria de Dades i Text 6,0 Castellà Segon semestre
11640 - Noves Tendències en Mineria de Dades 6,0 Castellà Segon semestre
11641 - Tècniques Estadístiques amb Informació Imprecisa. 3,0 Castellà Segon semestre
11642 - Eines de Simulació i Mostreig amb Dades Massives 3,0 Castellà Segon semestre
11643 - Tècniques d'Optimització amb Informació Imprecisa 3,0 Castellà Segon semestre
11644 - Aprenentatge Estadístic i Presa de Decisions II 6,0 Castellà Segon semestre
11645 - Anàlisi de Sèries Temporals 6,0 Castellà Segon semestre
11646 - Presa de Decisions i Teoria de Jocs 3,0 Català Segon semestre
11647 - Derivats Financers 3,0 Castellà Segon semestre
11648 - Finances i Econometria amb Dades d'Alta Freqüència 6,0 Castellà Segon semestre
11649 - Modelització del Risc de Crèdits en el Sector Bancari 3,0 Castellà Segon semestre
11650 - Finances Quantitatives 3,0 Català Segon semestre
11651 - Mineria de Textos per a les Ciències Socials 3,0 Castellà Segon semestre
11652 - Aplicacions amb Xarxes Complexes 6,0 Català Segon semestre
11653 - Gestió de Recursos Humans 3,0 Castellà Segon semestre
11655 - Analítiques per al Coneixement del Client 3,0 Castellà Segon semestre
11657 - Vigilància Tecnològica i Anàlisi de Patents 3,0 Castellà Segon semestre
11658 - Aplicacions de Mineria de Dades a la Indústria del Turisme 6,0 Castellà Segon semestre
11659 - Aplicacions per a Xarxes Socials 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Crèdits Idioma Període
11660 - Pràctiques Externes 12,0 Castellà Segon semestre
11661 - Treball de Fi de Màster 18,0 Castellà Anual