Escoltar

Màster Universitari. Investigació en Salut i Qualitat de Vida (MSQV): 2015-16

A l'apartat " Estructura " trobareu la relació detallada de les assignatures que heu de cursar per a obtenir el títol de màster en algún dels itineraris ofertats.

Informació   Les assignatures que no tenen enllaç associat no s'oferten per aquest curs.

Mòdul: Metodologia d'Investigació (obligatori)
Nom Crèdits Idioma Període
11120 - Metodologia de la Investigació Quantitativa en Salut 6,0 Català Primer semestre
11121 - Metodologia de la Investigació Qualitativa en Salut 6,0 Català Primer semestre
11122 - Investigació Secundària en Salut 3,0 Castellà Primer semestre
11123 - Ús de les Noves Tecnologies en la Cerca Avançada, la Difusió... 3,0 Castellà Primer semestre
Mòdul: Humanització Clìnica i Qualitat de Vida
Nom Crèdits Idioma Període
10552 - Comportament Social en les Organitzacions Sociosanitàrias 5,0 Castellà Segon semestre
10557 - Entrenament en Habilitats Socials i Comunicatives per a Professionals de... 5,0 Castellà Primer semestre
10911 - Salut Mental i Prevenció a la Primera Infància 3,0 Català Segon semestre
11124 - Atenció a l'Impacte de l'Hospitalització en l'Infant, l'Adolescent i Famil. 3,0
11125 - Estrès Laboral en Professionals de la Salut 3,0 Català Segon semestre
11126 - L'Entorn Residencial i Familiar en la Salut de les Persones Grans 3,0 Castellà Segon semestre
Mòdul: Estils de vida i salut pública
Nom Crèdits Idioma Període
11127 - Ergonomia i Salut 3,0 Castellà Segon semestre
11128 - L'Exercici Físic com a Estratègia Preven. i Terapèutica en Malalties Metabò 3,0 Català Segon semestre
11129 - L'Exercici Físic com a Mètode de Prev. i Trac. de Lesions del Aparell Locom 3,0 Castellà Segon semestre
11130 - Salut Pública i Entorn Urbà 3,0 Castellà Primer semestre
11131 - Salut Pública i Alimentació 3,0 Català Segon semestre
11132 - Actius en Salut i Entorns Saludables 3,0 Català Primer semestre
11133 - Noves Tecnologies i Estils de Vida Saludables 3,0
11134 - Intervenció Biopsicosocial en Persones amb Afeccions Sensoriomotrius 3,0 Castellà Segon semestre
Mòdul: Complementari
Nom Crèdits Idioma Període
10555 - Salut des d'una Perspectiva de Gènere 5,0 Castellà Segon semestre
11135 - Investigació Crítica en Salut: Pràctiques, Polítiques i Ciutadania 3,0 Català Segon semestre
11136 - Pràctica Clínica Basada en Resultats d'Investigació i Millora de l'Efectiv. 3,0 Pendent
11137 - Salut Global i Educació per al Desenvolupament 3,0 Català Primer semestre
Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11138 - Treball de Fi de Màster 12,0 Català Segon semestre