Escoltar

11136 - Pràctica Clínica Basada en Resultats d'Investigació i Millora de l'Efectiv.. Any acadèmic 2015-16


Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.