Escoltar

Màster Universitari. Relacions Euromediterrànies (MREM): 2014-15


Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Òrgan(s) proponent(s)
Caràcter

Màster Conjunt - Interuniversitari

Universitats participants:

Direcció estudis
Nombre de crèdits Primer curs: 60 ECTS a la URV | Segon curs: 60 ECTS UIB
Places de nou ingrés 6
Modalitat

Presencial

Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Centre responsable Centre d'Estudis de Postgrau
Preu públic per crèdit
  • 1a matrícula : 31,61€
  • 2a matrícula : 51,36€
  • 3a matrícula : 51,36€
  • 4a matrícula : 51,36€
Enllaços

Universitat Rovira i Virgili: Informació del primer curs

Descriptor de la titulació

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Podeu dirigir els vostres comentaris, suggeriments de millora o consultes a la direcció de correu electrònic:

Sistema de garantia de qualitat

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB