Escoltar

Màster Universitari. Relacions Euromediterrànies (MREM): 2014-15

Informació   Les assignatures que no tenen enllaç associat no s'oferten per aquest curs.

Itinerari UIB
Nom Crèdits Idioma Període
10162 - Anàlisi Turística Orientada a l'Empresa 3,0 Anglès Primer semestre
10582 - Economia del Turisme 3,0 Anglès Primer semestre
10584 - Economia del Medi Ambient 3,0 Anglès Segon semestre
10590 - Política Turística 3,0 Català Primer semestre
10604 - Desenvolupament Turístic i Impacte Social i Cultural 2,0 Anglès Primer semestre
10620 - Economia dels Recursos Naturals 3,0 Català Primer semestre
10621 - Clima,Riscos Naturals Costaners i Mesures de Protecció 4,0 Català Primer semestre
10625 - Gestió Integrada de Conques i Zones Litorals 4,0 Català Primer semestre
10630 - Oci i Recreació en Ecosistemes Costaners 3,0 Castellà Primer semestre
10634 - Infraestructures de Transport i Mobilitat en Àrees Litorals 3,0 Català Primer semestre
10996 - L'Impacte Econòmic del Turisme a les Zones Costaneres 2,0 Castellà Primer semestre
10998 - Desenvolupament i Gestió del Turisme en Zones Costaneres 3,0
Memòria fi de màster
Nom Crèdits Idioma Període
10997 - Treball de Fi de Màster 15,0 Anual
10999 - Pràctiques Externes 15,0 Primer semestre