Escoltar

Màster Universitari. Economia del Turisme i Medi Ambient (METU): 2013-14

Informació   Les assignatures que no tenen enllaç associat no s'oferten per aquest curs.

Mètodes quantitatius i fonaments d'anàlisi per a l'economia del turisme
Nom Crèdits Idioma Període
10153 - Matemàtiques i Estadística per a Economia 2,0 Anglès Primer semestre
10163 - Econometria 4,0 Anglès Primer semestre
10581 - Teoria Econòmica Avançada 4,0 Anglès Primer semestre
Economia del Turisme
Nom Crèdits Idioma Període
10162 - Anàlisi Turística Orientada a l'Empresa 3,0 Anglès Primer semestre
10165 - Modelització de l'Impacte Turístic a l'Economia 4,0 Anglès Segon semestre
10582 - Economia del Turisme 3,0 Anglès Primer semestre
10583 - Modelització de la Demanda Turística 4,0 Anglès Primer semestre
10589 - Comerç Internacional, Creixement i Turisme 3,0 Anglès Primer semestre
10590 - Política Turística 3,0 Primer semestre
Economia del medi ambient
Nom Crèdits Idioma Període
10158 - Metodologies de la Valoració Econòmica 4,0 Anglès Segon semestre
10584 - Economia del Medi Ambient 3,0 Anglès Segon semestre
10587 - Avaluació de Projectes 4,0 Anglès Segon semestre
10588 - Eines de Política Ambiental 4,0 Anglès Segon semestre
Assignatures opcionals en economia del turisme i del medi ambient
Nom Crèdits Idioma Període
10585 - Economia del Transport 2,0 Anglès Primer semestre
10586 - Seminaris del Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient 1,0 Anglès Primer semestre
10591 - Turisme en Països en Vies de Desenvolupament 2,0 Anglès Segon semestre
10604 - Desenvolupament Turístic i Impacte Social i Cultural 2,0 Anglès Primer semestre
Projecte fi de màster
Nom Crèdits Idioma Període
10592 - Treball de Fi de Màster 10,0 Anglès Segon semestre