Escoltar

Màster Universitari. Economia del Turisme i Medi Ambient (METU): 2013-14

Informació d'accés

Podran sol·licitar la preinscripció al Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient els alumnes procedents de:

  • Les llicenciatures d’Economia i Administració i Direcció d’Empreses.
  • Altres llicenciatures que puguin demostrar coneixements sòlids de matemàtiques i estadística. Preferentment se seleccionarà aquells alumnes amb coneixements d’economia i econometria. Aquests llicenciats hauran de presentar un escrit a la Comissió d’Estudis del màster on s’argumenti la possessió d’aquests coneixements, junt amb la documentació necessària. Els candidats acceptats en aquesta modalitat podran sol·licitar la convalidació de crèdits ja cursats en altres estudis o programes de doctorat. La Comissió d’Estudis decidirà en cada cas la conveniència o no de realitzar crèdits complementaris de preparació per al màster.
  • Els diplomats en Ciències Empresarials i els diplomats en Turisme que puguin demostrar coneixements sòlids de matemàtiques i estadística. Preferentment se seleccionarà aquells alumnes amb coneixements d’economia i econometria. Aquests llicenciats hauran de presentar un escrit a la Comissió d’Estudis del màster on s’argumenti la possessió d’aquests coneixements, junt amb la documentació necessària. La Comissió d’Estudis decidirà en cada cas la conveniència o no de realitzar crèdits complementaris de preparació per al màster.
  • Títols d’universitats estrangeres d’acord amb el que estableix el Reial decret 56/2005. Preferentment se seleccionarà aquells alumnes amb coneixements d’economia i econometria. Aquests llicenciats hauran de presentar un escrit a la Comissió d’Estudis del màster on s’argumenti la possessió d’aquests coneixements, junt amb la documentació necessària. La Comissió d’Estudis decidirà en cada cas la conveniència o no de realitzar crèdits complementaris de preparació per al màster.

Criteris d’admissió:

  • Titulació de procedència: preferentment llicenciats en Economia, Administració i Direcció d’Empreses i Matemàtiques. Les sol·licituds procedents d’altres titulacions seran prioritzades segons el seu grau de relació amb les esmentades anteriorment, com també amb els continguts de la titulació.
  • Nota mitjana de l’expedient acadèmic.
  • Nota mitjana obtinguda de les assignatures relacionades am microeconomia, macroeconomia, estadística, econometria i matemàtiques.
  • Expedient acadèmic i experiència professional en relació amb les matèries de Turisme i Medi Ambient de la titulació.
  • Nivell d’idiomes: anglès (nivell alt) i espanyol (nivell bàsic).