Màster Universitari. Cognició i Evolució Humana (MCEV): 2013-14

Informació   Les assignatures que no tenen enllaç associat no s'oferten per aquest curs.

Mòdul troncal
Nom Crèdits Idioma Període
11191 - Teoria de l'Evolució 3,0 Primer semestre
11192 - Evolució Humana 6,0 Primer semestre
11193 - Evolució de la Ment 6,0 Primer semestre
11194 - Cognició i Cervell 6,0 Primer semestre
11195 - Processos de Socialització i Pluralitat en les Societats Actuals 6,0 Primer semestre
11196 - Formació per a la Recerca Científica 3,0 Primer semestre
Modelització de sistemes complexos
Nom Crèdits Idioma Període
11197 - Models Evolutius de la Conducta Social Humana 3,0 Segon semestre
11198 - Xarxes Neuronals 3,0 Pendent
Psicología cognitiva
Nom Crèdits Idioma Període
11199 - Recerca Avançada en Psicologia Cognitiva 6,0 Segon semestre
11200 - Psicologia de la Presa de Decisions 3,0 Segon semestre
11201 - Cognició Visual i Auditiva 3,0 Segon semestre
11202 - Comunicació en Persones Deficients 3,0 Segon semestre
11203 - Emoció i Cognició 3,0 Segon semestre
Neurociència cognitiva de les funcions superiors
Nom Crèdits Idioma Període
11204 - Recerca Avançada en Neurociència Cognitiva 6,0 Segon semestre
11205 - Neuropsicologia de les Funcions Executives 3,0 Segon semestre
11206 - Envelliment Cognitiu 3,0 Pendent
11207 - Processament del Llenguatge 3,0 Pendent
11208 - Estètica Experimental i Neuroestètica 3,0 Segon semestre
11209 - Psicologia Moral i Neuroètica 3,0 Segon semestre
Processos de socialització en el món contemporani
Nom Crèdits Idioma Període
11210 - Recerca Avançada en Estudis Socials i Polítics 6,0 Segon semestre
11211 - Rols Sexuals en les Societats Contemporànies 6,0 Segon semestre
11212 - Ètica Aplicada 6,0 Segon semestre
11213 - Ètica i Política de la Modernitat Avançada 3,0 Pendent
11214 - Migracions Humanes i Antropologia 3,0 Pendent
Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11215 - Treball de Fi de Màster 15,0 Segon semestre