Escoltar

11207 - Processament del Llenguatge. Any acadèmic 2013-14


Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.