Escoltar

Màster Universitari. Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies (MBPM): 2013-14

Informació   Les assignatures que no tenen enllaç associat no s'oferten per aquest curs.

Biodiversitat vegetal en l'entorn mediterrani
Nom Crèdits Idioma Període
10000 - Especiació i Diferenciació de Plantes 5,0 Castellà Segon semestre
10001 - Biodiversitat Vegetal en Zones Mediterrànies 5,0 Català Segon semestre
10002 - Relacions Planta/Sòl 7,0 Anglès Segon semestre
Producció vegetal i recursos hídrics en condicions mediterrànies
Nom Crèdits Idioma Període
10003 - Respostes de les Plantes a l'Estrès Hídric 5,0 Anglès Segon semestre
10004 - Reg i Eficiència en l'Ús de l'Aigua 5,0 Segon semestre
10005 - Dinàmica de l'Aigua en les Plantes i Noves Tecnologies de Reg 5,0 Castellà Segon semestre
10006 - Mecanismes de Dissipació d'Energia en Plantes 5,0 Català Segon semestre
10007 - Respiració i Balanç de Carboni 5,0 Català Segon semestre
Tècniques instrumentals en Biologia Vegetal
Nom Crèdits Idioma Període
10008 - Tècniques Ecofisiològiques 7,0 Anglès Segon semestre
10009 - Marcadors Moleculars en Plantes 5,0 Segon semestre
10010 - Anàlisi de Dades 5,0 Castellà Segon semestre
Tecnologia aplicada a la producció vegetal
Nom Crèdits Idioma Període
10011 - Bioteconologia Vegetal 10,0
10012 - Tecnologia de la Producció Vegetal 10,0
10013 - Productes de Metabolisme Secundari en Plantes Mediterrànies 5,0 Castellà Segon semestre
Gestió de recursos naturals
Nom Crèdits Idioma Període
10014 - Gestió de Recursos Vegetals 10,0 Català Segon semestre
10015 - Paisatge Vegetal 10,0 Segon semestre
10016 - Ecofisiologia Vegetal. Alguns Casos Pràctics 7,0 Català Segon semestre
10017 - Biogeografia de les Plantes 10,0
Gestió de recursos agrícoles
Nom Crèdits Idioma Període
10018 - Agricultura Ecològica 10,0 Català Primer semestre
10019 - Producció Primària en Cultius, Matolls i Boscs 7,0 Segon semestre
10020 - Jardineria Mediterrània 10,0
10021 - Viticultura i Enologia 10,0
Pràcticum del Màster en Biologia de les plantes en condicions mediterranies
Nom Crèdits Idioma Període
10977 - Pràcticum del Màster en Biologia de les plantes en condicions mediterranies 15,0 Segon semestre
Projecte Final de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
10393 - Treball de Fi de Màster 6,0 Anglès Anual