10002 - Relacions Planta/Sòl. Any acadèmic 2013-14


Crèdits 7 ECTS.
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
( 1 ) - MÀSTER BIO. PLANT. Mallorca Segon semestre * Anglès Pendent
* Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.