Escoltar

Màster Universitari. Enginyeria Electrònica (MEEL): 2012-13

Nucli
Nom Crèdits Idioma Període
10207 - Disseny Microelectrònic II 5,0 Català Segon semestre
10208 - Sistemes Digitals II/ Digital Systems 5,0 Català Segon semestre
10209 - Circuits d'Alta Freqüència 5,0 Català Segon semestre
10210 - Dispositius Electrònics i Fotònics II 5,0 Castellà Segon semestre
10211 - Aplicacions de l'Enginyeria Electrònica I 5,0 Castellà Segon semestre
10212 - Aplicacions de l'Enginyeria Electrònica II 5,0 Castellà Segon semestre
Pont
Nom Crèdits Idioma Període
10201 - Disseny Microelectrònic I 5,0 Català Primer semestre
10202 - Sistemes Digitals I 5,0 Segon semestre
10203 - Processat de Senyal i Comunicacions 5,0 Català Primer semestre
10204 - Dispositius Electrònics i FotònicsI 5,0 Castellà Segon semestre
10205 - Instrumentació Electrònica 5,0 Segon semestre
10206 - Equips Electrònics 5,0 Català Primer semestre
Especialització
Nom Crèdits Idioma Període
10116 - Xarxes, Sistemes i Serveis de Comunicació 5,0 Anual
10213 - Organització d'Empreses 5,0 Castellà Primer semestre
10214 - Sistemes Encastats en Temps Real 5,0 Castellà Primer semestre
10215 - Control Remot de Sistemes 5,0 Català Primer semestre
10216 - Fiabilitat de Sistemes Electrònics 5,0 Castellà Primer semestre
10217 - Sistemes de Control 5,0 Castellà Primer semestre
Mòdul de MEEL amb assignatures d'altres plans
Nom Crèdits Idioma Període
10103 - Sistemes Dinàmics no Lineals i Complexitat Espai Temporal 5,0 Anglès Primer semestre
10111 - Fotònica 5,0 Català Segon semestre
10492 - Seguretat en el Treball 6,0 Castellà Primer semestre
10510 - Sistemes de Programari Lliure 5,0
10514 - Tècniques de Recerca i de Comunicació Científica 5,0
10515 - Introducció a la Biologia Computacional 5,0
10522 - Arquitectura i Rendiment dels Sistemes Web 5,0
10524 - Escenaris Virtuals i Interactius 5,0
10526 - Xarxes de Comunicacions Mòbils 5,0
10527 - Interfícies Avançades 5,0
10546 - Principis de Neurodinàmica 5,0 Català Segon semestre
10928 - Tractament Matemàtic de la Informació Borrosa 5,0 Castellà Segon semestre
Memòria Final del Màster en Enginyeria Electrònica
Nom Crèdits Idioma Període
10574 - Treball de Fi de Màster 30,0 Segon semestre