Escoltar

Màster Universitari. Microbiologia Avançada (MMIC): 2011-12


Branca de coneixement Ciències
Òrgan(s) proponent(s)
Caràcter

Màster Conjunt - Interuniversitari

Universitats participants:

Direcció estudis
Nombre de crèdits 60
Places de nou ingrés 32
Modalitat

Presencial

BOE publicació
Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Edifici on s'imparteix
Centre responsable
Documents d'interès

Descriptor de la titulació

Criteris d'admissió

Poden sol·licitar-hi preinscripció:

 • Els llicenciats actuals en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Farmàcia, Enginyeria Agrònoma, Medicina i Cirurgia, Química i Veterinària, en què es prevegin coneixements en bioquímica i biologia molecular, genètica, biologia cel·lular, microbiologia, fisiologia animal i vegetal, i química i qualsevol altre graduat relacionat amb els estudis proposats.
 • Llicenciats espanyols amb estudis basats en sistema ECTS en possessió d’un títol de grau i un mínim de 180 crèdits ECTS d’estudis de primer cicle amb la totalitat de continguts formatius comuns d’un títol de grau i amb continguts de microbiologia i altres àrees afins com bioquímica i biologia molecular, genètica, biologia cel·lular, microbiologia, fisiologia animal i vegetal, i química.

Les preinscripcions seran estudiades i avaluades per la Comissió Acadèmica del Màster.

Als titulats per universitats estrangeres se’ls aplicarà el que la legislació vigent estableix.

Objectius acadèmics i professionals

Els objectius del màster són:

 • Oferir als alumnes una formació completa que els permeti conèixer el paper dels microorganismes com a agents patògens, les bases cel·lulars i moleculars de la resposta immunitària, i les eines de diagnòstic i de tractament de les infeccions causades per agents infecciosos.
 • Aplicar tècniques microbiològiques, immunològiques i de biologia molecular per a l’anàlisi, estudi i identificació de microorganismes en cultiu i en mostres clíniques, ambientals i industrials.
 • Conèixer les aplicacions tradicionals de la microbiologia en la indústria així com el seu ús combinat amb la genètica molecular en biotecnologia.
 • Conèixer el paper dels microorganismes en sistemes edàfics, aquàtics (inclosos els marins) i en l’aire, i descriure la seva interacció i influència sobre l’home i les seves activitats.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Al Doctorat per la Universitat de les Illes Balears de Microbiologia Ambiental i Biotecnologia amb menció de qualitat.

Estructura dels estudis

Orientació del màster: acadèmica, professional i investigadora.

Tipus de màster: conjunt/interuniversitari

 • Departament de Biologia, Facultat de Ciències, Universitat de les Illes Balears
 • Departament de Microbiologia, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona
 • Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitària, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona

Participació d’altres institucions, empreses o organismes públics o privats:

 • Hospital Universitari Son Dureta
 • Saniconsult, SL
 • Cidesal, SL
 • Quimiotest, SL

Periodicitat de l’oferta: anual

Nombre de places que s’ofereixen: 32

Règim d’estudis: a temps complet

Modalitat: mixta

Període lectiu: anual

El pla d'estudis es pot trobar a l'apartat " Assignatures " d'aquest Màster.

Examen final

Especificat a les guies docents que podeu trobar a l'apartat " Assignatures "

Professor coordinador ECTS

Dr. Rafael Bosch Zaragoza

Departament   Departament de Biologia , UIB
Telèfon  971 17 2738
E-mail   rbosch arroba uib.es

Més informació: Centre d’Estudis de Postgrau . 971 17 3336 - 971 17 3056, postgrau arroba uib.es

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

 • http://postgrau.uib.es/digitalAssets/196/196336_queixes_suggeriments_ca.doc

 

Sistema de garantia de qualitat

Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat  Rafael Bosch Zaragoza
PDI  Jorge Lalucat Jo
PDI  Sebastián Albertí Serrano
PAS  Margalida Prohens López
Alumne  Cristina Turpín Navarro

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB