Màster Universitari. Microbiologia Avançada (MMIC): 2011-12

Anàlisi Microbiològica
Nom Crèdits Idioma Període
10218 - Tècniques d'Anàlisis i Microbiològica 5,0 Castellà Primer semestre
10219 - Mètodes Moleculars per a l'Estudi dels Microorganismes 5,0 Castellà Primer semestre
Microbiologia Sanitària
Nom Crèdits Idioma Període
10221 - Microbiologia Sanitària 5,0
10222 - Virologia Sanitària 5,0 Castellà Segon semestre
10223 - Diagnòstic Microbiològic 5,0
Infecció, Inmunitat i Quimioteràpia
Nom Crèdits Idioma Període
10082 - Quimioteràpia Antimicrobiana 5,0
10083 - Mecanismes de Patogenicitat Microbiana 5,0 Castellà Segon semestre
10224 - Immunologia Cel·lular i Molecular 5,0 Castellà Segon semestre
Microbiologia Farmacèutica
Nom Crèdits Idioma Període
10225 - Anàlisis Microbiològica a la Indústria: Aproximacions Clàssiques, Noves.. 5,0
10226 - Biopolímers de la Superficie Cel·lular Bacteriana com a Diana per a ... 2,5 Primer semestre
Parasitologia Avançada
Nom Crèdits Idioma Període
10227 - Parasitologia Ambiental 5,0 Primer semestre
10228 - Parasitologia Clínica 5,0 Primer semestre
Microbiologia Molecular
Nom Crèdits Idioma Període
10229 - Biologia de la Cel·lula Procariota 5,0
10230 - Virologia Molecular 5,0 Primer semestre
Biotecnologia Microbiana
Nom Crèdits Idioma Període
10231 - Biotecnologia Industrial 5,0 Castellà Primer semestre
10232 - Microbiologia Alimentària 5,0 Primer semestre
10233 - Biotecnologia Molecular 5,0 Castellà Primer semestre
10234 - Biotecnologia Ambiental 5,0 Castellà Primer semestre
Microbiologia Ambiental
Nom Crèdits Idioma Període
10231 - Biotecnologia Industrial 5,0 Castellà Primer semestre
10235 - Contaminació Microbiològica del Medi 5,0 Primer semestre
10453 - Ecologia Microbiana 5,0 Castellà Primer semestre
10454 - Microbiologia Marina 5,0 Castellà Segon semestre
Models Bacterians d'Experimentació
Nom Crèdits Idioma Període
10236 - Models Bacterians de Recerca en Infecció i Immunitat 5,0
10237 - Models Bacterians de Recerca en Microbiologia Ambiental 5,0 Castellà Segon semestre
10238 - Seminaris d'Especialització del Màster en Microbiologia Avançada 5,0 Anglès Anual
Assignatures que s'imparteixen a Barcelona
Nom Crèdits Idioma Període
10239 - Disseny i Elaboració de Vacunes 2,5 Primer semestre
10240 - Microorganismes i Seguretat Alimentària 2,5 Primer semestre
10241 - Microbiologia Cel·lular 2,5 Primer semestre
10242 - Genètica Bacteriana 2,5
10243 - Biodiversitat Microbiana 2,5
10244 - Diagnòstic de Malalties Parasitàries 2,5
10245 - Paràsits i Aliments 2,5
10246 - Cultiu In Vitro i Models Parasitaris de Laboratori 2,5 Primer semestre
10247 - Interaccions dels Bacteris amb el seu Entorn 2,5
10248 - Regulació de l'Expressió Gènetica Bacteriana 2,5 Primer semestre
10249 - Enzims d'Aplicació Industrial 2,5 Primer semestre
10250 - Producció i Processos Sostenibles 2,5 Primer semestre
10251 - Biodegradació i Bioremediador 2,5
Pràctic Obligatori
Nom Crèdits Idioma Període
10220 - Pràcticum del Màster en Microbiologia Avançada 20,0 Castellà Segon semestre