Màster Universitari. Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Any acadèmic 2020-21

10552. Comportament Social en les Organitzacions Sociosanitàrias (2020-21)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Català Castellano English

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1