Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

Any acadèmic 2019-20

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

10904. Pràctiques d'Intervenció amb Menors (2019-20)

Crèdits 7 ECTS.
Estat Pla a extingir i assignatura oferta (sense docència, només exàmens) en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S Mallorca
  • Pendent