Màster Universitari. Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 25 places

10914. Pràctiques (2018-19)

Crèdits 2.5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S