Escoltar

Māster Universitari. Anālisi de Dades Massives en Economia i Empresa

Any acadčmic 2018-19 | 90 crčdits | 30 places

Cronogrames, especificats per grups horaris 2018-19