Màster Universitari. Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa

Any acadèmic 2018-19 | 90 crèdits | 30 places

11659. Aplicacions per a Xarxes Socials (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S

Guies docents d'anys anteriors