Màster Universitari. Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

Any acadèmic 2019-20 | 120 crèdits | 45 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs
Assignatures de primer curs
Nom Crèdits Idioma Període
10292 - Introducció al Patrimoni Cultural 5,0 Català Primer semestre
10293 - Seminaris entorn del Patrimoni 5,0 Castellà Primer semestre
10295 - Patrimoni Marí Arqueològic i Etnològic 5,0 Castellà Primer semestre
10296 - La Plàstica Medieval a Mallorca 5,0 Català Primer semestre
10297 - Museus d'Història i Centres de Documentació. Models i Experiències 5,0 Català Primer semestre
10298 - Prospecció de l'Arquitectura 5,0 Català Primer semestre
10299 - Historiografia de l'Art i Patrimoni 5,0 Castellà Primer semestre
10300 - Turisme i Patrimoni Cultural 5,0 Català Segon semestre
10301 - Gestió del Patrimoni Arqueològic 5,0 Castellà Segon semestre
10303 - Patrimoni i Territori 5,0 Català Segon semestre
10304 - Patrimoni Fotogràfic: Història, Catalogació i Difusió 5,0 Castellà Segon semestre
10305 - Plans de Divulgació del Patrimoni 5,0 Català Segon semestre
10306 - Patrimoni Documental i Institucions Econòmiques Medieval 5,0 Català Segon semestre
10307 - Tècniques i Mètodes Historicoartístics en la Conservació i Restauració ... 5,0 Català Segon semestre
10294 - Estudis Preliminars per a la Intervenció en el Patrimoni (Edat Moderna) 5,0