Escoltar

Māster Universitari. Anālisi de Dades Massives en Economia i Empresa

Any acadčmic 2019-20 | 90 crčdits | 30 places

11630. Tecnologies per l'Analisi de Dades Massives (2019-20)

Crčdits 9 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informaciķ sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

  • Període
    Primer semestre
  • Places
    Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordināria i en el període d'ampliaciķ de matrícula.
  • Idioma
    Catalā
  • Guia docent