Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

Any acadèmic 2024-25

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

Podeu ampliar la informació del procés d'extinció a la pestanya Procés d'extinció d'aquesta pàgina.

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Terminis de matrícula de continuació

 Termini
 Del 02/09/2024 fins al 13/09/2024 (per a totes les assignatures).
 Termini per a assignatures especials
 També es podran matricular del 02/09/2024 fins al 16/10/2024 les assignatures Treball de Fi de Màster i Pràctiques Externes.

Per ampliar la informació dels terminis de matrícula podeu consultar "Com hi puc accedir? > Matrícula > Terminis de matrícula".

Terminis d'ampliació de matrícula de màster i assignatures disponibles

 Terminis i Assignatures
 Del 20/01/2025 fins al 27/01/2025: 10498, 10502, 10500.
 Del 01/04/2025 fins al 10/04/2025: TFM i Pràctiques Externes