Màster Universitari. Física de Sistemes Complexos

Any acadèmic 2023-24

Aquesta versió del pla d'estudis ha entrat en vigor l'any acadèmic 2022-23.
Si vàreu iniciar el màster amb la versió anterior i no us heu adaptat a la nova, podeu consultar la informació del vostre pla corresponent a l'any acadèmic actual i el procés d'adaptació a la nova versió del pla.
 
Consultau els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2023-24 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per a l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.

11928. Introducció a l'Anàlisi de Dades i Aprenentatge Automàtic (2023-24)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
English

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 1