Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2023-24

10703. Pràctiques en Centres Docents o en Empreses (2023-24)

Crèdits 14 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Català

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1

Grup gran 2

Grup gran 3

Grup gran 4

Grup gran 5

Grup gran 6

Grup gran 7

Grup gran 8

Grup gran 9

Grup gran 10

Grup gran 11

Grup gran 12

Grup gran 13

Grup gran 14

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 1
Mallorca Grup gran 2
Mallorca Grup gran 3
Mallorca Grup gran 4
Mallorca Grup gran 5
Mallorca Grup gran 6
Mallorca Grup gran 7
Mallorca Grup gran 8
Mallorca Grup gran 9
Mallorca Grup gran 10
Mallorca Grup gran 11
Mallorca Grup gran 12
Mallorca Grup gran 13
Mallorca Grup gran 14
Eivissa Grup gran 1
Menorca Grup gran 1

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 1
Mallorca Grup gran 2
Mallorca Grup gran 3
Mallorca Grup gran 4
Mallorca Grup gran 5
Mallorca Grup gran 6
Mallorca Grup gran 7
Mallorca Grup gran 8
Mallorca Grup gran 9
Mallorca Grup gran 10
Mallorca Grup gran 11
Mallorca Grup gran 12
Mallorca Grup gran 13
Mallorca Grup gran 14
Eivissa Grup gran 1
Menorca Grup gran 1

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 1
Mallorca Grup gran 2
Mallorca Grup gran 3
Mallorca Grup gran 4
Mallorca Grup gran 5
Mallorca Grup gran 6
Mallorca Grup gran 7
Mallorca Grup gran 8
Mallorca Grup gran 9
Mallorca Grup gran 10
Mallorca Grup gran 11
Mallorca Grup gran 12
Mallorca Grup gran 13
Eivissa Grup gran 1
Menorca Grup gran 1

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S
Mallorca GRUP 2, 2S
Mallorca GRUP 3, 2S
Mallorca GRUP 4, 2S
Mallorca GRUP 5, 2S
Mallorca GRUP 6, 2S
Mallorca GRUP 7, 2S
Eivissa GRUP 20, 2S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 2S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, AN
Eivissa GRUP 20, AN, EIVISSA
Menorca GRUP 10, AN, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S
Eivissa GRUP 20, AN, EIVISSA
Menorca GRUP 10, AN, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S
Eivissa GRUP 20, AN, EIVISSA
Menorca GRUP 10, AN, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S
Eivissa GRUP 20, AN, EIVISSA
Menorca GRUP 10, AN, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, AN
Eivissa GRUP 20, AN, EIVISSA
Menorca GRUP 10, AN, MENORCA